Čiščenje tiskalnika z uporabo nadzorne plošče tiskalnika

Čiščenje tiskalnika z uporabo nadzorne plošče tiskalnika


1.

Pritisnite OK (V redu).

2.

S pritiskom na > označite Service (Storitve) in nato pritisnite OK (V redu).

3.

S pritiskom na > označite Cleaning mode (Način čiščenja) in nato pritisnite OK (V redu).

4.

V pladenj 1 naložite navadni papir in nato pritisnite OK (V redu) za začetek čiščenja.

HP color laserjet 2700 Čiščenje tiskalnika z uporabo nadzorne plošče tiskalnika