Čiščenje tiskalnika z uporabo programa HP ToolboxFX

Čiščenje tiskalnika z uporabo programa HP ToolboxFX


1.

Odprite HP ToolboxFX.

2.

V podoknu Devices (Naprave) dvokliknite ikono tiskalnika.

3.

Dvokliknite mapo HP in kliknite Troubleshooting (Odpravljanje težav).

4.

Pod Cleaning Page (Stran za čiščenje) kliknite Print Page (Tiskanje strani). Natisne se vzorčena stran.

5.

Na tiskalniku vstavite vzorčeno stran z licem navzgor v pladenj 1.

6.

Na računalniku kliknite Clean (Počisti).

HP color laserjet 2700 Čiščenje tiskalnika z uporabo programa HP ToolboxFX