Beställa med hjälp av HP ToolboxFX

Beställa med hjälp av HP ToolboxFX


Följ stegen nedan om du vill beställa förbrukningsmaterial till skrivaren direkt via HP ToolboxFX.

1.

Öppna HP ToolboxFX.

2.

Klicka på knappen Köpa förbrukningsmaterial.

3.

Följ instruktionerna på webbläsarsidan.

HP color laserjet 2700 Beställa med hjälp av HP ToolboxFX