Förpacka skrivaren på nytt

Förpacka skrivaren på nytt


Måste du flytta skrivaren eller skicka den till en annan plats gör du på följande sätt för att förpacka om skrivaren.

HP color laserjet 2700 caution Förpacka skrivaren på nytt VIKTIGT

Transportskador som har sin orsak i felaktig förpackning ligger på kundens ansvar. Skrivaren måste stå upprätt under transporten.

Så här packar du om skrivaren:
HP color laserjet 2700 caution Förpacka skrivaren på nytt VIKTIGT

Det är mycket viktigt att ta bort tonerkassetterna innan du transporterar skrivaren. Tonerkassetter som ligger kvar i skrivaren under transporten kommer att läcka och toner kommer att täcka skrivarverket och andra delar.

Undvik att röra vid valsen så att tonerkassetten inte skadas och förvara kassetten i originalförpackningen så att den inte utsätts för starkt ljus.

1.

Ta ut alla fyra tonerkassetterna och transportera dem var och en för sig.

2.

Ta ut extrafack 3 och transportera det separat.

3.

Använd den ursprungliga transportförpackningen om så är möjligt. Har du redan kastat skrivarens förpackningsmaterial kontaktar du en lokal transporttjänst för information om hur du packar om skrivaren. HP rekommenderar dig att försäkra utrustningen för transporten.

HP color laserjet 2700 Förpacka skrivaren på nytt