Online-service

Online-service


Om du vill ha tillgång till HP-skrivarspecifik programvara, produktinformation och supportinformation dygnet runt och har en uppkoppling till Internet går du till www.hp.com/support/clj2700.

Gå till www.hp.com/support/net_printing om du vill ha information om det inbyggda nätverket.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) är en uppsättning webbaserade felsökningsverktyg för skrivbordsdatorer och utskriftsprodukter. Gå till instantsupport.hp.com.

HP color laserjet 2700 Online-service