Telefonsupport

Telefonsupport


HP erbjuder gratis telefonsupport under garantiperioden. Telefonnumret som gäller för ditt land/din region finns i produktbladet som levererades tillsammans med skrivaren. Du kan också gå till www.hp.com/support/callcenters. Se till att du har följande information redo när du ringer till HP: produktnamnet och serienumret, inköpsdatum och en beskrivning av problemet.

HP color laserjet 2700 Telefonsupport