HP:s underhållsavtal

HP:s underhållsavtal


HP har flera typer av underhållsavtal som uppfyller många supportbehov. Underhållsavtal ingår inte i standardgarantin. Supportservice kan variera mellan olika områden. Hör med närmaste HP-återförsäljare om vilka tjänster som är tillgängliga för dig.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 HP:s underhållsavtal