Buller

BullerLjudstyrka
Enligt ISO 9296
Utskrift (15 spm)1
LWAd= 6,9 Bel (A) [69 dB(A)]
Redo
LWAd = 5,3 Bel (A) [53 dB (A)]
Ljudtryck: bredvidstående
Enligt ISO 9296
Utskrift (15 spm)1
LpAm = 55 dB (A)
Redo
LpAm = 39 dB (A)

1 Utskriftshastigheten är 15 spm (sidor per minut) för Letter-format och 4 spm för A4-format. Utskriftshastigheten är 20 spm (sidor per minut) för Letter-format och 20 spm för A4-format.

HP color laserjet 2700 note Buller OBS!

Värdena kan ändras.

HP color laserjet 2700 Buller