Elektriska specifikationer

Elektriska specifikationer


HP color laserjet 2700 warning Elektriska specifikationer VARNING!

Strömkraven baseras på det land/den region där skrivaren säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Det kan skada skrivaren och göra garantin ogiltig.


Objekt
110-voltsmodeller
220-voltsmodeller
Strömkrav
100 to 127 V (+/-10%)
50 till 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 till 240 V (+/- 10 %)
50 till 60 Hz (+/- 2 Hz)
Minsta rekommenderade strömkretskapacitet
6,5 A
3,5 A
HP color laserjet 2700 Elektriska specifikationer