Specifikationer för driftmiljö

Specifikationer för driftmiljöMiljö
Rekommenderat
Tillåtet
Temperatur
17 till 25 °C
10 till 27 °C
Luftfuktighet
20 till 60 % relativ luftfuktighet (RH)
10 % till 70 % RH
Höjd
Ej tillämpligt
0 till 2 600 m
HP color laserjet 2700 note Specifikationer för driftmiljö OBS!

Värdena kan ändras.

HP color laserjet 2700 Specifikationer för driftmiljö