Specifikationer för strömförbrukning

Specifikationer för strömförbrukningStrömförbrukning (genomsnitt i watt)1
Produktmodell
Utskrift2
Redo3
Vilolägeslampa4
Av
Värme-redo (BTU/timme)5
HP Color LaserJet 2700
409
29
13
0,5
100
HP Color LaserJet 2700n
409
29
13
0,5
100

1 Den strömförbrukning som anges är det högsta uppmätta värdet för utskrifter i färg och svartvitt med standardspänningar.

2 Utskriftshastigheten är 15 spm (sidor per minut) för Letter-format och 20 spm för A4-format.

3 Standardaktiveringstiden från Redo till Sparläge är 30 minuter.

4 Återhämtningstiden från sparläge till utskriftsstart är 6 sekunder.

5 Den högsta värmeavledningen för alla modeller är i startläget 171 BTU per timme.

HP color laserjet 2700 note Specifikationer för strömförbrukning OBS!

Värdena kan ändras.

HP color laserjet 2700 Specifikationer för strömförbrukning