Konformitetsdeklaration

Konformitetsdeklaration


Konformitetsdeklaration
enligt ISO/IEC Guide 22 och EN 45014
Tillverkarens namn:
Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
tillkännager att produkten
Produktnamn:
HP Color LaserJet 2700-serien
Reglerad modell:3)
BOISB-0504-01
Produktalternativ:
Alla
Tonerkassetter:
Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A
överensstämmer med följande produktspecifikationer:
SÄKERHET:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (klass 1 laser-/lysdiodprodukt) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 – Class B1)
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003
Ytterligare information:
Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 89/336/EEC och lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och är således CE-märkt.
1) Produkten har testats i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards datorsystem.
2) Enheten uppfyller kraven i del 15 av FCC-bestämmelserna. Produkten får användas på följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar. (2) Enheten måste acceptera eventuella störningar, även störningar som kan ge oönskade resultat i användningen.
3) Enligt regleringarna har denna produkt tilldelats ett reglerat modellnummer. Det här numret ska inte förväxlas med produktnamn eller produktnummer.
Boise, Idaho 83713, USA
Juni 2006
Endast för regleringssyften:
Kontakt i Australien
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australien
Kontakt i Europa
Det lokala HP försäljnings- och servicekontoret eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Tyskland, (FAX+49-7031-14-3143)
Kontakt i USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tel: 208-396-6000)

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 Konformitetsdeklaration