HP LaserJet-förbrukningsmaterial för utskrift

HP LaserJet-förbrukningsmaterial för utskrift


Det är lätt att returnera och återvinna dina tomma HP LaserJet-tonerkassetter (helt kostnadsfritt) via återvinningsprogrammet HP Planet Partners. HP har åtagit sig att tillverka och sälja miljövänliga produkter och tjänster i hög kvalitet, från produktdesign och tillverkning, till distribution, användning och återvinning. Vi garanterar att dina returnerade tonerkassetter återvinns på ett korrekt sätt. Vi återvinner plast och metall och använder materialen i nya produkter. På så sätt undviker vi dumpning på soptippar. Eftersom kassetten återvinns och används i nya material, kommer den inte att returneras till dig. Dina tomma HP LaserJet-tonerkassetter återvinns på ett ansvarsfullt sätt när du är med i återvinningsprogrammet HP Planet Partners. Tack för att du bryr dig om miljön!

I många länder/regioner kan den här produktens förbrukningsmaterial (t.ex. tonerkassetter, fixeringsenhet och överföringsenhet) återlämnas till HP via HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial. Programmet är enkelt att använda och finns i över 30 länder/regioner. Information och anvisningar på flera språk levereras med alla tonerkassetter och annat förbrukningsmaterial för HP LaserJet.

HP color laserjet 2700 HP LaserJet-förbrukningsmaterial för utskrift