Information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial

Information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial


HP har sedan 1992 erbjudit retur och återvinning av HP LaserJet-material helt utan kostnad för kunden. År 2004 tillämpades programmet HP Planet Partners för LaserJet-förbrukningsmaterial på 85 % av marknaden där HP LaserJet-förbrukningsmaterial säljs. Förfrankerade och adresserade etiketter medföljer i de flesta förpackningar med HP LaserJet. Etiketter och förpackningar är också tillgängliga via HP:s webbplats: www.hp.com/recycle.

Använd endast etiketten när du vill returnera tomma, äkta HP LaserJet-tonerkassetter. Använd inte den här etiketten för andra typer av kassetter, påfyllda eller renoverade kassetter eller garantireturer. Förbrukningsmaterial eller andra saker som av misstag skickas till programmet HP Planet Partners kan inte returneras.

Fler än 10 miljoner HP LaserJet-tonerkassetter återvanns globalt under 2004 via återvinningsprogrammet HP Planet Partners. Detta rekordantal kassetter motsvarar miljontals kilo av material som annars kunde ha hamnat på soptippar världen runt. Globalt har HP i medel återvunnit 59 % av kassetternas vikt, som i huvudsak består av plast och metall. Dessa plaster och metaller används för att tillverka nya produkter, t.ex. HP-produkter, plastbrickor och spolar. Återstående material omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Återvinning i USA. HP uppmuntrar till att du tar ditt miljöansvar genom att sända in flera kassetter och förbrukningsdelar samtidigt. Paketera två eller flera kassetter och skicka portofritt med UPS-adressetiketten som medföljde vid köpet. I USA kan du få mer information genom att ringa 1-800-340-2445 eller gå till HP:s webbplats på www.hp.com/recycle.

Återvinning utanför USA. Om du inte bor i USA kan du besöka webbplatsen www.hp.com/recycle för att få mer information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial.

HP color laserjet 2700 Information om HP:s program för återvinning av utskriftsmaterial