Material Safety Data Sheet (MSDS)

Material Safety Data Sheet (MSDS)


MSDS (Material Safety Data Sheets) för förbrukningsmaterial som innehåller kemiska substanser (t.ex. toner) kan hämtas från HP:s webbplats på www.hp.com/go/msds eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP color laserjet 2700 Material Safety Data Sheet (MSDS)