Materialrestriktioner

Materialrestriktioner


Den här HP-produkten innehåller inte kvicksilver.

Om du vill ha information om återvinning kan du gå till www.hp.com/recycle eller kontakta de lokala myndigheterna eller EIA (Electronics Industries Alliance): www.eiae.org.

HP color laserjet 2700 Materialrestriktioner