Mer information

Mer information


Mer information om dessa miljöämnen:

Miljöprofil för den här och många relaterade HP-produkter

HP:s miljöengagemang

HP:s miljöhanteringssystem

HP:s program för återvinning av förbrukade produkter

Säkerhetsinformation om material

Gå till www.hp.com/go/environment eller www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

HP color laserjet 2700 Mer information