Utökad garanti

Utökad garanti


HP SupportPack täcker HP-produktens maskinvara och alla inre komponenter som levererats av HP. Du får underhåll av maskinvaran under 3 år från inköpsdatum. Kunden måste köpa HP SupportPack inom fabriksgarantitiden. Du får mer information genom att kontakta HP:s kundtjänst för service och support. Se Hewlett-Packard begränsad garanti.

HP color laserjet 2700 Utökad garanti