Lasersäkerhet

Lasersäkerhet


Center for Devices and Radiological Health (CDRH) hos U.S. Food and Drug Administration har utfärdat regler för laserprodukter tillverkade från och med 1 augusti 1976. Produkter som marknadsförs i Förenta staterna måste uppfylla dessa krav. Skrivaren är godkänd som en laserprodukt “Class 1” enligt U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard enligt Radiation Control for Health and Safety Act från 1968. Den strålning som sänds ut inuti denna skrivare hålls inne helt och hållet av skyddshöljen och de yttre kåporna. Laserstrålen kan inte slippa ut under normal användning.

HP color laserjet 2700 warning Lasersäkerhet VARNING!

Användning av skrivaren, justeringar av den eller användning av andra metoder än de som anges i denna användarhandbok kan utsätta användaren för skadlig strålning.

HP color laserjet 2700 Lasersäkerhet