Så här installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM

Så här installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM


1.

Stäng av skrivaren och koppla loss alla ström- och gränssnittskablar.

HP color laserjet 2700 bgu pp03 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

2.

På skrivarens högra sida trycker du ihop de svarta flikarna och drar sedan ut moderkortet från skrivaren.

HP color laserjet 2700 bgu mm02 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

3.

Lägg moderkortet på ren, torr och jordad yta.

Om du vill byta ut det DIMM-kort som just nu är installerat, drar du isär hakarna på varje sida om DIMM-kortet, lyfter upp DIMM-kortet och drar ut det.

HP color laserjet 2700 as mm04 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

4.

Ta ur det nya DIMM-kortet från den antistatiska förpackningen och leta upp justeringsskåran på undersidan av DIMM-kortet.

HP color laserjet 2700 as mm08 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

5.

Håll DIMM-kortet i kanterna, passa in skåran på kortet med strecken i DIMM-kortplatsen och tryck in kortet i kortplatsen så att det fastnar. När kortet är rätt isatt syns inte metallkontakterna.

HP color laserjet 2700 as mm07 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

6.

Tryck DIMM-kortet nedåt tills kortet fastnar.

HP color laserjet 2700 as mm05 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

HP color laserjet 2700 note Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM OBS!

Om det är svårt att sätta i kortet, se till att skåran vid kortets nederkant är riktad mot strecken i kortplatsen. Om DIMM-kortet fortfarande inte går att sätta i, kontrollera att du använder rätt typ av DIMM-kort.

7.

Passa in kanten av moderkortet i spåren överst och nederst på kortplatsen och sätt sedan tillbaka kortet i skrivaren. Tryck på moderkortet tills det fastnar. Ett klickljud hörs när det sitter på plats.

HP color laserjet 2700 bgu mm06 Så här installerar du minnes  och teckensnitts DIMM

8.

Anslut strömkabeln och USB- eller nätverkskabeln igen och slå på skrivaren.

9.

När du har installerat ett DIMM-kort för minne bör du läsa informationen i Aktivera minne.

HP color laserjet 2700 Så här installerar du minnes- och teckensnitts-DIMM