Automatisk eller manuell färgjustering

Automatisk eller manuell färgjustering


Den automatiska färgjusteringsfunktionen i standardinställningen optimerar den neutrala gråa färgbehandlingen, halvtonsrastreringen och kantförbättringen som används för alla elementen i ett dokument. Ytterligare information finns i hjälpfunktionen i skrivardrivrutinen.

HP color laserjet 2700 note Automatisk eller manuell färgjustering OBS!

Automatisk är grundinställning och rekommenderas för alla färgutskrifter.

Med det manuella färgjusteringsalternativet kan du justera neutrala gråtoner, halvtoner och kantförbättringar för text, grafik och fotografier. De manuella färgalternativen finns på fliken Färg. Välj Manuell och sedan Inställningar.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 Automatisk eller manuell färgjustering