Begränsa färgutskrift

Begränsa färgutskrift


På skrivaren finns inställningen Begränsa färg. Administratörer kan använda denna inställning för att begränsa användaråtkomst till färgutskriftsfunktionerna och på så sätt spara på färgtoner. Kontakta nätverksadministratören om du inte kan skriva ut i färg.

1.

Tryck på OK när du vill öppna menyerna.

2.

Tryck på < eller > för att markera Systeminställn. och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på < eller > för att markera Utskriftskvalitet och tryck sedan på OK.

4.

Tryck på < eller > för att markera Begränsa färg och tryck sedan på OK.

5.

Tryck på < eller > för att välja något av följande alternativ

Aktivera färg

Inaktiv. färg

6.

Tryck på OK när du vill spara inställningen.

Nätverksadministratören kan övervaka färganvändningen för en viss skrivare i HP Color LaserJet 2700-serien, genom att skriva ut en logg över färganvändning. Se Använda informationssidor om skrivaren.

HP color laserjet 2700 Begränsa färgutskrift