Returpapper

Returpapper


Det går att använda returpapper i denna skrivare. Returpapperet måste uppfylla samma krav i specifikationerna som standardpapper. Se HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Hewlett-Packard rekommenderar att returpapper inte innehåller mer än 5 % trä.

HP color laserjet 2700 Returpapper