HP ToolboxFX

HP ToolboxFX


HP ToolboxFX är ett program som du kan använda när du vill göra något av följande:

Kontrollera skrivarens status

Kontrollera status för förbrukningsmaterial och beställa förbrukningsmaterial online

Göra inställningar för meddelanden

Göra inställningar så att du får meddelanden via e-post om olika skrivar- och förbrukningsmaterialshändelser

Visa och ändra skrivarinställningar

Visa skrivarens dokumentation

Få åtkomst till felsöknings- och underhållsverktyg.

Du kan visa HP ToolboxFX när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller till ett nätverk. Du måste göra en fullständig programvaruinstallation för att kunna använda HP ToolboxFX.

HP color laserjet 2700 HP ToolboxFX