Utskrifts- och lagringsmiljö

Utskrifts- och lagringsmiljö


Utskriftsmaterial bör förvaras i rumstemperatur och utrymmet bör varken vara för torrt eller för fuktigt. Kom ihåg att papper absorberar och tappar fuktighet mycket fort.

Värme får fukten i papper att avdunsta, medan kyla för den att kondensera på arken. Värmesystem och luftkonditionering tar bort fukten från en rum. När pappersförpackningen öppnas och papperet används försvinner fukten, vilket gör att papperet kan bli randigt och kladdigt. Fuktigt väder och vattenkylare kan få luftfuktigheten i ett rum att öka. När pappersförpackningen öppnas och papperet används absorberas fukten, vilket gör att utskrifterna kan bli för ljusa och att vissa delar inte skrivs ut. Efterhand som papperet tappar och absorberar fukt kan papperskvaliteten försämras. Det här är ett problem som kan orsaka trassel.

Därför är förvaring och hantering av papper lika viktigt som själva papperstillverkningen. Den miljö som papper förvaras i påverkar hur papperet matas igenom skrivaren och utskriftskvaliteten.

Undvik att köpa mer papper än vad som går inom cirka tre månader. Papper som förvaras under lång tid riskerar att utsättas för stora värme- och luftfuktighetsförändringar, vilket kan förstöra papperet. Genom att planera inköpen av papper kan du förhindra att stora mängder papper förstörs.

Oöppnat papper i slutna förpackningar kan klara sig utan skador i många månader innan det används. Öppnade förpackningar riskerar att utsättas för miljöskador, särskilt om papperet inte ligger i fukttäta förpackningar.

Utrymmet som papperet förvaras i bör hålla en jämn nivå när det gäller fukt och värme. Genom att använda papper som har förvarats på rätt sätt, blir utskriftsresultatet bäst. Temperaturen bör ligga mellan 20 och 24 °C, med en relativ luftfuktighet på 45 % till 55 %. Ta hjälp av följande rekommendationer när du bestämmer var papperet ska förvaras:

Utskriftsmaterial bör förvaras så nära rumstemperatur som möjligt.

Luften får varken vara för torr eller för fuktig.

Det bästa sättet att förvara en öppnad förpackning är att linda in papperet i det fukttäta omslaget. Om skrivarmiljön riskerar att utsättas för stora värme- och luftfuktighetssvängningar bör du endast ta fram så mycket papper som går åt under en dag.

Undvik att förvara papper och annat utskriftsmaterial i närheten av värmekällor, luftkonditioneringsventiler eller fönster som ofta öppnas.

HP color laserjet 2700 Utskrifts- och lagringsmiljö