Papper som bör undvikas

Papper som bör undvikas


Skrivaren hanterar många olika papperstyper. Användning av papper som inte uppfyller specifikationerna orsakar lägre utskriftskvalitet och ökar risken för trassel.

Använd inte papper som är för grovt.

Använd inte papper, förutom vanligt hålat papper, som är hålat eller perforerat.

Använd inte blanketter i flera delar.

Använd inte papper som redan har gått genom en skrivare eller en kopiator.

Använd inte papper med vattenstämplar när du skriver ut heltäckande färger.

HP color laserjet 2700 Papper som bör undvikas