Olika delar av den inbäddade webbservern

Olika delar av den inbäddade webbservern


I tabellen nedan visas de grundläggande skärmarna i den inbäddade webbservern.


Flik eller sektion
Beskrivning
Fliken Status
Visar skrivar-, status och konfigurationsinformation.

Enhetens status: Visar skrivarstatus och återstående användningstid för HP:s förbrukningsmaterial. 0 % betyder att materialet är slut.

Status för förbrukningsmaterial: Visar återstående användningstid för HP:s förbrukningsmaterial. 0 % innebär att materialet är slut. På den här sidan får du också produkternas artikelnummer.

Enhetskonfiguration: Visar samma informationen som finns på skrivarkonfigurationssidan.

Nätverksöversikt: Visar samma informationen som finns på skrivarkonfigurationssidan.

Skriv ut infosidor: Välj det här alternativet när du vill skriva ut PCL-, PCL6- och PS-teckensnittslistor samt den statussida för förbrukningsmaterial som skrivaren genererar.

Logg över färganvändning: Visar användarens färgutskrifter för varje enskilt jobb.

Händelselogg: Visar en lista över alla skrivarhändelser och -fel.

Knappen Support: Länkar till produktsupportsidan. Knappen Support kan lösenordsskyddas.

Knappen Köpa förbrukningsmaterial: Länkar till en sida där du kan beställa förbrukningsmaterial för skrivaren. Knappen Köpa förbrukningsmaterial kan lösenordsskyddas.

Fliken Inställningar
Använd den här sidan om du vill konfigurera skrivaren från datorn.

Enhetsinformation: Du kan ge skrivaren ett namn och tilldela den ett nummer. Skriv namnet och den primära kontaktpersonen som ska få information om skrivaren.

Pappershantering: Välj det här alternativet om du vill ändra skrivarens standardinställningar för pappershantering.

Utskrift: Välj det här alternativet om du vill ändra skrivarens standardinställningar för utskrift.

PCL 5c: Välj det här alternativet om du vill ändra skrivarens standardinställningar för PCL 5c.

PostScript: Välj det här alternativet om du vill ändra skrivarens standardinställningar för PostScript.

Utskriftskvalitet: Välj det här alternativet om du vill ändra skrivarens standardinställningar för kvalitet, bland annat kalibreringsinställningar.

Utskriftstäthet: Välj det här alternativet om du vill ändra värden för kontrast, högdagrar, mellantoner och skuggor för varje förbrukningsmaterial.

Papperstyper: Välj det här alternativet om du vill konfigurera utskriftslägen som motsvarar de materialtyper som skrivaren stöder.

Systeminställnin.: Välj det här alternativet om du vill ändra skrivarens standardinställningar för systemet.

Service: Välj det här alternativet om du vill påbörja skrivarens rengöringsprocedur.

Knappen Support: Länkar till produktsupportsidan. Knappen Support kan lösenordsskyddas.

Knappen Köpa förbrukningsmaterial: Länkar till en sida där du kan beställa förbrukningsmaterial för skrivaren. Knappen Köpa förbrukningsmaterial kan lösenordsskyddas.

HP color laserjet 2700 note Olika delar av den inbäddade webbservern OBS!

Fliken Inställningar kan lösenordsskyddas. Om skrivaren är i ett nätverk ska du alltid tala med skrivaradministratören innan du ändrar inställningarna på den här fliken.

Fliken Nätverk
Med den här fliken kan du ändra nätverksinställningarna från datorn.
Nätverksadministratörer kan kontrollera nätverksrelaterade inställningar för skrivaren när den är ansluten till ett IP-baserat nätverk. Den här fliken visas inte om skrivaren är direkt ansluten till datorn.
HP color laserjet 2700 note Olika delar av den inbäddade webbservern OBS!

Fliken Nätverk kan lösenordsskyddas.

HP color laserjet 2700 Olika delar av den inbäddade webbservern