Använda HP ToolboxFX

Använda HP ToolboxFX


HP ToolboxFX är ett program som du kan använda när du vill göra följande:

Kontrollera skrivarstatus.

Konfigurera skrivarinställningarna.

Konfigurera snabbaviseringsmeddelanden.

Visa felsökningsinformation.

Visa elektronisk dokumentation.

Du kan visa HP ToolboxFX när skrivaren är direkt ansluten till datorn eller till ett nätverk. Du måste göra en normal programvaruinstallation för att kunna använda HP ToolboxFX.

HP color laserjet 2700 note Använda HP ToolboxFX OBS!

HP ToolboxFX stöds inte för Windows Server 2003 eller Macintosh. Om du vill använda HP ToolboxFX måste du ha installerat TCP/IP-protokollet på datorn.

HP color laserjet 2700 note Använda HP ToolboxFX OBS!

Du behöver inte ha tillgång till Internet för att kunna öppna och använda HP ToolboxFX.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 Använda HP ToolboxFX