Ställ in e-postvarningar

Ställ in e-postvarningar


Använd HP ToolboxFX för att konfigurera upp till två e-postadresser som du vill ta emot aviseringar på när vissa händelser inträffar. Du kan ange olika händelser för varje e-postadress. Använd informationen för den e-postserver som skickar ut e-postaviseringar för skrivaren.

HP color laserjet 2700 note Ställ in e postvarningar OBS!

Du kan endast ange att e-postaviseringar ska skickas från en server som inte kräver användarverifiering. Om e-postservern kräver att du loggar in med användarnamn och lösenord kan du inte aktivera e-postaviseringar.

HP color laserjet 2700 note Ställ in e postvarningar OBS!

Du måste klicka på Verkställ innan ändringarna börjar gälla.

HP color laserjet 2700 Ställ in e-postvarningar