Pappershantering

Pappershantering


Använd HP ToolboxFX-alternativen för pappershantering när du vill konfigurera standardinställningarna. Detta är samma alternativ som är tillgängliga på menyerna på kontrollpanelen. Mer information finns i Använda kontrollpanelens menyer.

Tre alternativ är tillgängliga för hantering av utskriftsjobb när material är slut i skrivaren:

Välj Vänta tills papper har laddats.

Välj Avbryt i listrutan Ppr slut, åtgärd om du vill avbryta utskriften.

Välj Åsidosätt i listrutan Papper slut, tid om du vill att dokumentet ska skrivas ut i ett annat fack.

I fältet Papper slut, tid visas hur länge skrivaren väntar innan den svarar på dina val. Du kan ange ett värde mellan 0 och 3 600 sekunder.

HP color laserjet 2700 note Pappershantering OBS!

Du måste klicka på Verkställ innan ändringarna börjar gälla.

HP color laserjet 2700 Pappershantering