PCL

PCL


Använd PCL-alternativen för att konfigurera inställningarna när du använder PCL-skrivarspråket.

HP color laserjet 2700 note PCL OBS!

Du måste klicka på Verkställ innan ändringarna börjar gälla.

HP color laserjet 2700 PCL