Så här visar du HP ToolboxFX

Så här visar du HP ToolboxFX


Öppna HP ToolboxFX på något av följande sätt:

Dubbelklicka på ikonen HP ToolboxFX i systemfältet i Windows.

Start-menyn i Windows klickar du på Program (eller Alla program i Windows XP), klickar på HP, klickar på HP Color LaserJet 2700-serien och klickar på HP ToolboxFX.

Programmet HP ToolboxFX innehåller följande delar:

Status

Aviseringar

Hjälp

Enhetsinställningar

Nätverksinställningar

HP color laserjet 2700 Så här visar du HP ToolboxFX