Status

Status


Mappen Status innehåller länkar till följande huvudsidor:

Enhetsstatus. Visa information om skrivarstatus. Sidan visar skrivarförhållanden, som trassel eller ett tomt fack. När du har korrigerat ett fel klickar du på Uppdatera status för att uppdatera enhetens status.

Status för förbrukningsmaterial. Visa detaljerad status för förbrukningsmaterial, till exempel kvarvarande toner i tonerkassetten och antal sidor som har skrivits ut med aktuell kassett. Sidan har även länkar som du kan använda för att beställa förbrukningsmaterial och hitta information om återvinning.

Enhetskonfiguration. Visa en detaljerad beskrivning av den aktuella skrivarkonfigurationen, bland annat hur mycket minne som är installerat och om extra fack har installerats.

Nätverksöversikt. Visa en detaljerad beskrivning av den aktuella nätverkskonfigurationen, bland annat IP-adress och nätverksstatus.

Skriv ut infosidor. Skriv ut konfigurationssidan och andra informationssidor som finns för skrivaren, till exempel statussidan för förbrukningsmaterial och demosidan.

Färganvändningslogg. Visar statistik över färganvändning för skrivaren.

Händelselogg. Visa historik över skrivarfel. Det senaste felet visas överst i listan.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 Status