Händelselogg

Händelselogg


Händelseloggen är en tabell med kolumner där skrivarhändelser loggas. Loggen innehåller koder som motsvarar de felmeddelanden som visas i skrivarens teckenfönster. Siffran i kolumnen Antal sidor anger det totala antalet sidor som hade skrivits ut när felet uppstod. Händelseloggen innehåller också en kort beskrivning av felet. Mer information om felmeddelanden finns i Meddelanden på kontrollpanelen.

HP color laserjet 2700 Händelselogg