Använda informationssidor om skrivaren

Använda informationssidor om skrivaren


Du kan skriva ut sidor med uppgifter om skrivaren och den aktuella konfigurationen från skrivarens kontrollpanel. Tabellen nedan innehåller procedurer för hur du skriver ut informationssidorna.


Sidbeskrivning
Hur du skriver ut sidan
Menystruktur
Visar menyer och tillgängliga inställningar på kontrollpanelen.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Om Menystruktur inte är markerad trycker du på < eller > tills den markeras. Tryck sedan på OK.

En komplett lista över kontrollpanelens menyer och värden finns i Använda kontrollpanelens menyer.
Konfigurationssida
Visar skrivarinställningar och installerade tillbehör.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera Konfig. rapport och tryck sedan på OK.

Status för förbrukningsmaterial
Visar tonerkassetternas tonernivå.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera Status förbr.mat och tryck sedan på OK.

HP color laserjet 2700 note Använda informationssidor om skrivaren OBS!

Använder du förbrukningsmaterial som inte kommer från HP visas kanske inte statussidan för förbrukningsmaterial när det tar slut. Mer information finns i Tonerkassetter som inte kommer från HP.

Testsida
En demosida är en färgsida som du kan använda för att kontrollera utskriftskvaliteten.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera Testsida och tryck sedan på OK.

Nätverkssida (endast skrivaren HP Color LaserJet 2700n)
Visar skrivarens nätverksinställningar.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera Nätverksrapport och tryck sedan på OK.

Användningsinfo
Visar PCL-sidor, PCL 6-sidor, PS-sidor, sidor som fastnade eller som hoppades över, monokroma (svartvita) sidor, färgsidor och sidantal.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera Användningsinfo och tryck sedan på OK.

Färganvändningslogg
Visar statistik över färganvändning för skrivaren.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera Färganvändningslogg och tryck sedan på OK.

PCL-teckensnitt
Visar vilka PCL-teckensnitt som är installerade på skrivaren.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera PCL-teckensnitt och tryck sedan på OK.

PS-teckensnitt
Visar vilka PS-teckensnitt som är installerade på skrivaren.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera PS-teckensnitt och tryck sedan på OK.

HP color laserjet 2700 note Använda informationssidor om skrivaren OBS!

Teckensnittslistorna visar också vilka teckensnitt som finns på ett flash-DIMM-kort.

PCL6-teckensnitt
Visar vilka PCL6-teckensnitt som är installerade på skrivaren.
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera PCL6-teckensnitt och tryck sedan på OK.

Servicesida
1.

Tryck på OK.

2.

Tryck på > för att markera Rapporter och tryck sedan på OK.

3.

Tryck på > för att markera Servicesida och tryck sedan på OK.

HP color laserjet 2700 Använda informationssidor om skrivaren