Automatisk konfiguration

Automatisk konfiguration


1.

På kontrollpanelen trycker du på OK.

2.

Använd knappen < eller > för att välja Nätverkskonfig. och tryck sedan på OK.

3.

Använd knappen < eller > för att välja TCP/IP-konfig. och tryck sedan på OK.

4.

Använd knappen < eller > för att välja Automatisk och tryck sedan på OK.

Det kan ta flera minuter innan den automatiska IP-adressen är klar att använda.

HP color laserjet 2700 note Automatisk konfiguration OBS!

Om du vill avaktivera eller aktivera speciella, automatiska IP-lägen (till exempel BOOTP, DHCP eller AutoIP) kan du endast ändra dessa inställningar via den inbäddade webbservern eller HP ToolboxFX.

HP color laserjet 2700 Automatisk konfiguration