Manuell konfiguration

Manuell konfiguration


1.

På kontrollpanelen trycker du på OK.

2.

Använd knappen < eller > för att välja Nätverkskonfig. och tryck sedan på OK.

3.

Använd knappen < eller > för att välja TCP/IP-konfig. och tryck sedan på OK.

4.

Använd knappen < eller > för att välja Manuell och tryck sedan på OK.

5.

Tryck på knappen > om du vill öka värdet i den första delen av IP-adressen. Tryck på knappen < om du vill minska värdet. När du har angett rätt värde bekräftar du värdet genom att trycka på OK och flytta markören till nästa fält.

6.

Om adressen är riktig använder du knappen < eller > och väljer Ja och trycker sedan på OK. Upprepa steg 5 för inställningarna av delnätsmask och standard-gateway.

eller

Om IP-adressen är felaktig använder du knappen < eller > och väljer Nej och trycker sedan på OK. Upprepa steg 5 med rätt IP-adress och upprepa sedan steg 5 för inställningarna av delnätsmask och standard-gateway.

HP color laserjet 2700 Manuell konfiguration