Så här installerar du en nätverksportansluten konfiguration (direktläge eller peer-to-peer-utskrift)

Så här installerar du en nätverksportansluten konfiguration (direktläge eller peer-to-peer-utskrift)


I den här konfigurationen är skrivaren direkt ansluten till nätverket och alla datorer i nätverket skriver direkt till skrivaren.

1.

Anslut skrivaren direkt till nätverket genom att ansluta en nätverkskabel till skrivarens nätverksport.

2.

Skriv ut en konfigurationssida från kontrollpanelen på skrivaren. Se Menyn Rapporter.

3.

Sätt i skrivarens CD-skiva i datorn. Om installationsprogrammet inte startar letar du reda på filen HPSETUP.EXE på CD-skivan och dubbelklickar på filnamnet.

4.

Klicka på Install.

5.

Klicka på Nästa på skärmen Välkommen.

6.

Klicka på Ja på skärmen Uppdateringar och sök efter uppdateringar på webben.

7.

För Windows 2000/XP väljer du önskat installationsalternativ på skärmen Installationsalternativ. Hewlett-Packard rekommenderar normal installation, om det hanteras av systemet.

8.

Läs licensavtalet på skärmen Licens, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan på Nästa.

9.

För Windows 2000/XP väljer du ytterligare funktioner på skärmen HP Extended Capabilities (HP – Utökade funktioner) och klickar sedan på Nästa.

10.

Välj målmapp på skärmen Mapp och klicka sedan på Nästa.

11.

Starta installationen genom att klicka på Nästa på skärmen Starta installationen.

HP color laserjet 2700 note Så här installerar du en nätverksportansluten konfiguration (direktläge eller peer to peer utskrift) OBS!

Om du vill ändra inställningarna klickar du på Bakåt i stället för Nästa. Då visas den föregående skärmen där du kan ändra inställningarna.

12.

Markera Via nätverket på skärmen Anslutningstyp och klicka på Nästa.

13.

Identifiera skrivaren på skärmen Identify Printer antingen genom att söka efter den eller genom att ange en maskinvaru- eller IP-adress som finns på konfigurationssidan som du skrev ut tidigare. I de flesta fall tilldelas skrivaren en IP-adress men du kan ändra den genom att klicka på Specify the printer by Address på skärmen Identify Printer. Klicka på Nästa.

14.

Slutför installationen.

HP color laserjet 2700 Så här installerar du en nätverksportansluten konfiguration (direktläge eller peer-to-peer-utskrift)