Nätverksprotokoll som stöds

Nätverksprotokoll som stöds


Skrivaren stöder nätverksprotokollet TCP/IP, det vanligaste och mest accepterade nätverksprotokollet. Flera nätverkstjänster använder detta protokoll. Mer information finns i TCP/IP. I följande tabell visas alla nätverkstjänster och -protokoll som stöds.


Utskrift
Namn på tjänst
Beskrivning
port9100 (direktläge)
Utskriftstjänst
LPD (Line printer daemon)
Utskriftstjänst


Upptäckt av nätverksenhet
Namn på tjänst
Beskrivning
SLP (Service Location Protocol)
Protokollet för enhetsupptäckt som du använder för att hitta och konfigurera nätverksenheter. Används i huvudsak av Microsoft-baserade program.
Bonjour
Protokollet för enhetsupptäckt som du använder för att hitta och konfigurera nätverksenheter. Används i huvudsak av Apple Macintosh-baserade program.


Meddelande och hantering
Namn på tjänst
Beskrivning
HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Välj den här tjänsten om webbläsarna ska kunna kommunicera med den inbäddade webbservern.
EWS (inbäddad webbserver)
Välj den här tjänsten om användaren ska kunna hantera enheten med hjälp av en webbläsare.
SNMP (Simple Network Management Protocol)
Används av nätverksprogram för hantering av enheter. SNMP v1- och standard MIB-II-objekt (Management Information Base) hanteras.


IP-adressering
Namn på tjänst
Beskrivning
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
För automatisk IP-adresstilldelning. DHCP-servern förser skrivaren med en IP-adress. Normalt sett krävs ingen inblandning från användaren för att skrivaren ska få en IP-adress från en DHCP-server.
BOOTP (Bootstrap Protocol)
För automatisk IP-adresstilldelning. BOOTP-servern ger skrivaren en IP-adress. Kräver att administratören anger enhetens MAC-adress i BOOTP-servern för att skrivaren ska få en IP-adress från den servern.
Auto IP
För automatisk IP-adresstilldelning. Om det varken finns en DHCP- eller BOOTP-server närvarande använder skrivaren denna tjänst för att generera en unik IP-adress.
HP color laserjet 2700 Nätverksprotokoll som stöds