Delnätverk

Delnätverk


När en IP-nätverksadress för en särskild nätverksklass tilldelas en organisation vidtas inga åtgärder för mer än ett nätverk. Lokala nätverksadministratörer använder nätmasker för att dela upp nätverket i flera olika delnätverk. Det kan ge bättre prestanda och det begränsade nätverksadressutrymmet kan utnyttjas bättre om nätverket delas upp i nätmasker.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 Delnätverk