Gatewayar

Gatewayar


Gateways (routrar) används för att ansluta nätverk till varandra. Gateways är enheter som fungerar som översättare mellan system som inte använder samma kommunikationsprotokoll, dataformatering, strukturer, språk och arkitektur. Gateways packar om datapaketen och ändrar syntaxen så att den passar destinationssystemet. När nätverk delas upp i delnät, behövs gateways för att ansluta ett delnät till ett annat.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 Gatewayar