Konfigurera IP-parametrar

Konfigurera IP-parametrar


Parametrar för TCP/IP kan konfigureras manuellt eller så kan de hämtas automatiskt via DHCP eller BOOTP varje gång skrivaren slås på.

En ny skrivare som slås på och som inte automatiskt får en giltig IP-adress från nätverket, tilldelar sig själv en standard-IP-adress. Standard-IP-adressen beror på vilken typ av nätverk som skrivaren är ansluten till. I ett litet privat nätverk används en teknik som kallas för länklokaladressering för tilldelning av en unik IP-adress i intervallet 169.254.1.0 till 169.254.254.255, vilket bör vara giltigt. I ett stort nätverk eller ett företagsnätverk tilldelas den temporära adressen 192.0.0.192 tills skrivaren har konfigurerats för nätverket. Skrivarens IP-adress visas på skrivarens konfigurationssida.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 Konfigurera IP-parametrar