BOOTP

BOOTP


BOOTP är ett protokoll som läses in vid programstart och som används för hämtning av konfigurationsparametrar och värdinformation från en nätverksserver. För att enheter ska börja hämta konfigurationsinformation till minnet måste de kommunicera med servern som en klient via BOOTP-protokollet.

Klienten skickar ut ett paket med startbegäran som innehåller maskinvaruadressen till enheten (skrivarens maskinvaruadress). Servern svarar med ett startsvarspaket som innehåller informationen som enheten behöver för konfigurationen.

HP color laserjet 2700 BOOTP