TCP (Transmission Control Protocol)

TCP (Transmission Control Protocol)


TCP delar upp informationen i paket och sätter ihop informationen hos mottagaren genom att erbjuda en annan nod i nätverket en garanterad leveransservice som är anslutningsorienterad och pålitlig. När datapaket tas emot hos mottagaren beräknar TCP-protokollet kontrollsumman för varje paket för att kontrollera att informationen inte är skadad. Om informationen har skadats under överföringen kastar TCP-protokollet bort paketet och begär att paketet skickas på nytt.

HP color laserjet 2700 TCP (Transmission Control Protocol)