Menyn Nätverkskonfig.(endast HP Color LaserJet 2700n-skrivaren)

Menyn Nätverkskonfig.(endast HP Color LaserJet 2700n-skrivaren)


Använd menyn när du upprättar nätverkets konfigurationsinställningar.


Menyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
TCP/IP-konfig.
Automatisk
Manuell
Välj Automatisk om du vill att alla TCP/IP-inställningar ska konfigureras automatiskt.
Välj Manuell om du vill konfigurera IP-adressen, delnätsmasken och standard-gateway manuellt.
Länkhastighet
Automatisk
10T Full
10T Halv
100TX Full
100TX Halv
Skrivaren bör själv upptäcka rätt länkhastighet för nätverket. Använd den här menyn om du behöver ange länkhastigheten manuellt.
När du har angett länkhastigheten startas skrivaren om automatiskt.
Återst. standard
 
Tryck på OK om du vill återställa konfigurationsinställningarna för nätverket till standardvärdena.
HP color laserjet 2700 Menyn Nätverkskonfig.(endast HP Color LaserJet 2700n-skrivaren)