Menyn Rapporter

Menyn Rapporter


Använd menyn Rapporter när du skriver ut rapporter som innehåller information om skrivaren.


Menyalternativ
Beskrivning
Testsida
Skriver ut en färgsida som visar utskriftskvaliteten.
Menystruktur
Skriver ut en karta över kontrollpanelens menylayout. De aktiva inställningarna för varje meny visas.
Konfig. rapport
Skriver ut en lista med skrivarens alla inställningar. Tar med nätverksinformation om skrivaren är ansluten till ett nätverk.
Status förbr.mat
Skriver ut status för varje tonerkassett samt följande information:

Ungefärligt antal sidor kvar

Artikelnummer

Antal utskrivna sidor

Nätverksrapport
Skriver ut en lista över alla skrivarnätverkets inställningar (endast skrivaren HP Color LaserJet 2700n).
Användningssida
Visar PCL-sidor, PCL 6-sidor, PS-sidor, sidor som fastnade eller som hoppades över, monokroma (svartvita) sidor, färgsidor och sidantal.
Logg över färganvändning
Skriver ut en rapport som visar användarnamn, programnamn och information om färganvändning för varje enskilt jobb.
PCL-teckensnitt
Skriver ut en lista med alla PCL-teckensnitt som är installerade.
PS-teckensnitt
Skriver ut en lista med alla PostScript-teckensnitt (PS) som är installerade.
PCL6-teckensnitt
Skriver ut en lista med alla PCL6-teckensnitt som är installerade.
Service-sida
Skriver ut servicerapporten.
HP color laserjet 2700 Menyn Rapporter