Menyn Systeminställn.

Menyn Systeminställn.


Använd den här menyn när du ändrar grundläggande skrivarinställningar. Menyn Systeminställn. har flera undermenyer. Alla undermenyer beskrivs i tabellen nedan.


Menyalternativ
Undermenyalternativ
Undermenyalternativ
Beskrivning
Språk
   
Välj språk för meddelandena i kontrollpanelens teckenfönster och skrivarrapporterna.
Pappersinställn.
Stdpappersstrlk
Letter
A4
Legal
Välj vilken storlek som ska användas vid utskrift av interna rapporter och för alla utskriftsjobb där ingen specifik storlek anges.
 
Stdpapperstyp
En lista med tillgängliga materialtyper visas.
Välj den materialtyp som ska användas vid utskrift av interna rapporter och för alla utskriftsjobb där ingen specifik typ anges.
 
Fack 1
Pappersstorlek
Papperstyp
Välj standardstorlek och -typ för fack 1 i listan med tillgängliga storlekar och typer.
 
Fack 2
Pappersstorlek
Papperstyp
Välj standardstorlek och -typ för fack 2 i listan med tillgängliga storlekar och typer.
 
Ppr slut, åtgärd
Vänta
Åsidosätt
Avbryt
Välj hur skrivaren ska reagera när ett utskriftsjobb kräver en storlek eller typ som inte är tillgänglig eller när ett angivet fack är tomt.
Välj Vänta om du vill att skrivaren ska vänta tills du har lagt i materialet och tryckt på OK. Detta är standardinställningen.
Välj Åsidosätt om du vill skriva ut på en annan storlek eller typ efter en viss angiven tid.
Välj Avbryt om du vill att utskriftsjobbet automatiskt ska avbrytas efter en viss angiven tid.
Om du väljer Åsidosätt eller Avbryt uppmanas du att ange hur lång (i sekunder) fördröjningen ska vara. Tryck på > om du vill öka tiden, upp till 3 600 sekunder. Tryck på < om du vill minska tiden.
Utskriftskvalitet
Kalibrera färg
Efter ström på
Kalibrera nu
Efter ström på: Välj hur snart skrivaren ska kalibreras efter att den har slagits på. Standardinställningen är 15 minuter.
Kalibrera nu: Skrivaren utför en kalibrering direkt. Om ett jobb håller på att bearbetas kalibreras skrivaren efter att jobbet har slutförts. Om ett felmeddelande visas i teckenfönstret måste du åtgärda felet först.
 
Färg slut
Stopp
Fortsätt svart
Välj Stopp om du vill stoppa utskriften tills du har bytt ut den tomma kassetten.
Välj Fortsätt svart om du vill att färgutskriften ska fortsätta i monokromt läge (svartvit) tills den tomma kassetten byts ut.
 
Byt ut material
Åsidosätt slut
Stopp vid slut
Åsidosätt slut: Om skrivaren anger att en tonerkassett är tom kan du fortsätta skriva ut med kassetten tills du upptäcker en försämring av utskriftskvaliteten.
Stopp vid slut: Om skrivaren anger att en tonerkassett är tom måste du byta kassett innan utskriften kan fortsätta. Detta är standardinställningen.
 
Snart tom patron
(1-20)
Tröskelvärdet i procent anger när meddelandet om att tonern börjar ta slut ska visas. Meddelandet visas antingen i teckenfönstret på kontrollpanelen eller i form av en tonerlysdiod, om en sådan finns. Standardinställningen är 10 %.
 
Begränsa färg
Aktivera färg
Inaktiv. färg
Välj Aktivera färg om du vill att utskriften ska göras i monokromt (svartvitt) eller färg, beroende på inställningarna för utskriftsjobbet.
Välj Inaktiv. färg om du vill inaktivera färgutskrift. Alla jobb skrivs ut i monokromt (svartvitt).
Courier-tknsnitt
Normal
Mörk
 
Väljer en version av teckensnittet Courier. Standard är Normal.
Kontrast
Medium
Mörkare
Mörkast
Ljusast
Ljusare
 
Välj kontrastnivå för teckenfönstret. Standardinställningen är Medium.
HP color laserjet 2700 Menyn Systeminställn.