Förstå funktioner på kontrollpanelen

Förstå funktioner på kontrollpanelen


Skrivaren har följande lampor och knappar på kontrollpanelen:

HP color laserjet 2700 bgu cp01 Förstå funktioner på kontrollpanelen

1
Vänsterpilknapp (<): Tryck på knappen om du vill bläddra i menyerna eller minska ett värde som visas i teckenfönstret.
HP color laserjet 2700 note Förstå funktioner på kontrollpanelen OBS!

Tryck ned vänster- och högerpilknapparna samtidigt om du vill skriva ut en demosida.

2
Knappen OK: Tryck på knappen OK om du vill:

Öppna kontrollpanelens menyer.

Välja ett menyalternativ.

Ta bort skrivarfel.

Fortsätta skriva ut efter du har fyllt på ett fack.

Bekräfta att förbrukningsmaterial som inte kommer från HP används.

Återställa skrivaren till Redo-läget när lampan redo blinkar.

3
Högerpilknapp (>): Tryck på knappen om du vill bläddra i menyerna eller öka ett värde som visas i teckenfönstret.
4
Teckenfönstret: Teckenfönstret visar information om skrivaren. Använd menyerna i teckenfönstret när du ändrar skrivarinställningarna. Se Använda kontrollpanelens menyer.
5
Knappen Avbryt jobb (X): Tryck på knappen om du vill avbryta ett utskriftsjobb när åtgärdslampan blinkar. Du kan även trycka på den här knappen när du vill stänga menyerna på kontrollpanelen.
6
Lampan Redo (grön): Redo-lampan lyser när skrivaren är redo för utskrift. Lampan blinkar när skrivaren tar emot utskriftsdata.
7
Lampan Åtgärda (gul): Lampan Åtgärda blinkar när tonerkassett är tom.
HP color laserjet 2700 note Förstå funktioner på kontrollpanelen OBS!

Lampan blinkar inte om fler än en kassett är tom.

8
Statusmätare för tonerkassetter: Mätarna visar förbrukningsnivån för varje tonerkassett (svart, gul, cyan och magenta).
Om förbrukningsnivån är okänd visas symbol ?. Detta kan uppstå i följande fall:

Tonerkassetten saknas eller är felinstallerad.

Tonerkassetten är defekt.

Tonerkassetten kanske inte är från HP.

HP color laserjet 2700 Förstå funktioner på kontrollpanelen