Ordlista

OrdlistaBOOTP

Förkortning av ”Bootstrap Protocol”, ett Internetprotokoll som en dator använder för att hitta en egen IP-adress.

DHCP

Förkortning av ”dynamic host configuration protocol”. Enskilda datorer eller externa enheter som är anslutna till ett nätverk använder protokollet DHCP för att hitta sin egen konfigurationsinformation, t.ex. IP-adressen.

DIMM

Förkortning av ”dual inline memory module”. Ett litet kretskort med minneskretsar.

Dubbelriktad kommunikation

Dataöverföring i två riktningar.

Dubbelsidig

En funktion som möjliggör dubbelsidig utskrift. Kallas även duplexutskrift.

E-etikett

En minneskrets på en tonerkassett. En e-etikett håller reda på tonerkassettanvändningen och identifierar kassetten som en äkta HP-tonerkassett.

EIO

Förkortning av ”enhanced input/output”. Ett maskinvarugränssnitt som används när du lägger till en skrivarserver, ett nätverkskort, en hårddisk eller något annat instickstillbehör för HP-skrivare.

Emulerad PostScript

Programvara som emulerar Adobe PostScript, ett programmeringsspråk som beskriver den utskrivna sidans utseende. Det här skrivarspråket visas som ”PS” i många menyer.

EPS

Förkortning av ”encapsulated PostScript”, som är en typ av grafikfil.

Fixeringsenhet

Den enhet som med hjälp av värme fixerar tonern på utskriftsmaterialet.

Förbrukningsmaterial

Material som skrivaren använder och som måste ersättas när det tar slut. Förbrukningsmaterialet för den här skrivaren består av fyra tonerkassetter.

Gråskala

Olika nyanser av grått.

Halvtonsmönster

I ett halvtonsmönster används ett raster av olika stora bläckpunkter för att skapa bilder med jämna nyanser, t.ex. fotografier.

HP Web Jetadmin

En webbaserad HP-programvara som du kan använda på en dator för att hantera kringutrustning som har inbyggda nätverksfunktioner.

Inbyggd programvara

Programmeringsinstruktioner som är lagrade i en skrivskyddad minnesenhet inuti skrivare.

Inmatningsfack

Den behållare som rymmer det tomma pappret.

IP-adress

Det unika nummer som har tilldelats en datorenhet som är ansluten till ett nätverk.

IPX/SPX

Förkortning för “internetwork packet exchange/sequenced packet exchange”.

Kalibrering

En process där skrivaren gör interna justeringar för att utskriftskvaliteten ska bli så hög som möjligt.

Kontrollpanel

Skrivarens manöverpanel med knappar och teckenfönster. Med kontrollpanelen kan du ändra skrivarens inställningar och få information om skrivarens status.

Kringutrustning

En hjälpenhet, t.ex. skrivare, modem eller lagringssystem, som används tillsammans med en dator.

Makro

En enda knapptryckning eller ett enda kommando som utlöser en serie åtgärder eller instruktioner.

Material

Det material som skivaren skriver ut på, t.ex. papper, etiketter eller OH-film.

Minnestagg

En minnespartition med en särskild adress.

Monokrom

Svartvitt. Skriver ut utan färg.

Nätverk

Ett system av datorer som är sammankopplade via telenätet eller på annat sätt och kan ta del av varandras information.

Nätverksadministratör

Chefen för ett nätverk.

PCL

Förkortning för “Printer Control Language”.

Pixel

Förkortning av ”picture element”. Det minsta området i en bild som visas på en skärm.

PJL (skrivarspråk)

Förkortning av ”printer job language”.

PostScript

Ett varumärkesskyddat sidbeskrivningsspråk.

PPD

Förkortning av ”PostScript printer description”.

RAM

Förkortning av ”random access memory”. En typ av datorminne som används för lagring av data som kan förändras.

Rastrerad bild

En bild som är sammansatt av punkter.

ROM

Förkortning av ”read-only memory”. En typ av datorminne som används för lagring av data som inte kan ändras.

Sidbuffert

Tillfälligt skrivarminne som lagrar sidans data medan skrivaren skapar en bild av sidan.

Skrivardrivrutin

Ett program med vars hjälp en dator hanterar skrivarfunktioner.

Skrivarspråk (typ)

En skrivares eller ett skrivarspråks distinkta funktioner eller egenskaper.

Standard

Den normala standardinställningen för maskinvara eller programvara.

TCP/IP

Ett Internetprotokoll som har blivit global standard för kommunikation.

Teckensnitt

En komplett uppsättning bokstäver, numeriska tecken och symboler i ett typsnitt.

Toner

Det fina svarta eller färgade pulver som skriver ut bilden på materialet.

Utmatningsfack

Facket där de utskrivna sidorna hamnar.

Val för I/O

Förkortning av ”input/output”. Avser inställningar för datorns portar.

Återgivning

Processen att skriva ut text eller grafik.

Överföringsenhet

Den svarta plastrem som förflyttar materialet inuti skrivaren och överför tonern från tonerkassetterna till utskriftsmaterialet.

HP color laserjet 2700 Ordlista