Checklista för grundläggande felsökning

Checklista för grundläggande felsökning


Om det uppstår problem med skrivaren kan följande checklista vara till hjälp när du söker efter orsaken:

Får skrivaren ström?

Är skrivaren påslagen?

Är skrivaren i läget Redo ?

Är alla nödvändiga kablar anslutna?

Visas några meddelanden på kontrollpanelen?

Är äkta HP-förbrukningsmaterial installerat?

Installerades tonerkassetterna på rätt sätt? Togs remsan på kassetten bort?

Mer information om installation och inställningar finns i introduktionshandboken till skrivaren.

Om du inte hittar lösningar på skrivarproblemen i den här handboken, går du till www.hp.com/support/clj2700.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP color laserjet 2700 Checklista för grundläggande felsökning